A A A

Navrhnite nominácie na Račianske srdce 2023

pridané: 22.11.2023 kategória: Mesto,Oznamy
Navrhnite nominácie na Račianske srdce 2023

Vážené Račianky, vážení Račania,

Ocenenie Račianske srdce sa udeľuje významným osobnostiam Rače, ktoré výraznou mierou prispeli k skvalitneniu života v našej mestskej časti v akejkoľvek oblasti – v športe, kultúre, vo vede, vzdelávaní alebo aj v sociálnej či spoločenskej oblasti.

Nominácie na ocenenie Račianske srdce 2023 môžete posielať do konca kalendárneho roka na adresu mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava s heslom na obálke „Račianske srdce 2023“ alebo na e-mail eliska.kralikova@raca.sk.

Úplná nominácia vrátane súhlasu nominovaného musí byť mestskej časti doručená najneskôr do 31. 12. 2023 tak, ako to určuje štatút ocenenia. Štatút a ďalšie informácie nájdete na https://www.raca.sk/samosprava/racianske-srdce/ .