A A A

OLO otvoril Pri Šajbách sezónny zberný dvor

pridané: 17.04.2023 kategória: Služby
OLO otvoril Pri Šajbách sezónny zberný dvor

Zberný dvor prevádzkovaný spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) na ulici Pri Šajbách 1 otvoril svoje brány 15. apríla 2023 a znovu ich zatvorí až 30. novembra 2023. Je určený pre obyvateľov mestských častí Rača, Nové Mesto a Vajnory. V priebehu roka 2022 navštívilo račiansky zberný dvor 3 493 návštevníkov, ktorí priniesli vyše 367 ton odpadu.

Zberný dvor bude otvorený tri dni v týždni, a to v utorok a vo štvrtok od 11.00 do 18.00 h a v sobotu od 8.00 do 15.00 h, s výnimkou štátnych sviatkov.

Podmienkou vstupu pre obyvateľov mestských častí Rača, Nové Mesto a Vajnory je preukázanie trvalého alebo prechodného pobytu, prípadne preukázanie vlastníctva alebo nájmu záhrady v týchto mestských častiach. Každý návštevník pri vstupe vyplní aj formulár návštevníka zberného dvora.

Všetky potrebné informácie nájdete na webe OLO: https://www.olo.sk/zberny-dvor-raca/