A A A

OLO predlžuje interval odvozu triedeného odpadu z rodinných domov

pridané: 24.05.2023 kategória: Oznamy,Služby
OLO predlžuje interval odvozu triedeného odpadu z rodinných domov

Spoločnosť OLO od 5. júna 2023 mení interval odvozu triedeného odpadu z rodinných domov na 1x za 28 dní. Odvoz modrých aj žltých vriec bude prebiehať vždy v rovnaký deň v týždni – každých 28 dní. Odvozové dni podľa nového intervalu a podľa ulice nájdete na https://www.olo.sk/odvozovy-den-triedeneho-odpadu-vrecovy-zber/

Za odvoz triedeného odpadu neplatia domácnosti, ale organizácie zodpovednosti výrobcov. Od 6. septembra 2021 OZV NATUR-PACK,a.s. financovala pre obyvateľov v Bratislave odvoz 2x mesačne, nad rámec toho, čo vyžaduje zákon o odpadoch. “Pre zvyšujúce sa náklady už nie je možné pokračovať v pôvodnej frekvencii zberu. Ak by 2. odvoz do mesiaca malo financovať mesto Bratislava, znamenalo by to dodatočných niekoľko stotisíc eur ročne z jeho rozpočtu. V dôsledku nedávnych zmien presadených vládou, ktoré zoberú z rozpočtu Bratislavy milióny eur ročne, si dnes takýto výdavok nemôže dovoliť. Od zavedenia zálohovania nápojových obalov zároveň došlo k ich výraznému poklesu v triedenom zbere. Celkový objem odpadov v žltých nádobách a vreciach tak klesol takmer o polovicu,” uvádza OLO.

Analýza zberu triedeného odpadu v roku 2022 podľa OLO ukázala, že z celkového počtu rozdaných modrých vriec sa využíva len 38 % a v prípade žltých vriec len 43 %. To znamená, že domácnosti zapojené do vrecového zberu produkujú menší objem triedeného odpadu, než na aký bol systém pôvodne nastavený. Týmto krokom súčasne OLO zníži počet najazdených kilometrov o 60-tisíc ročne.

OLO zároveň informuje, že aj tento rok bude distribuovať modré a žlté vrecia pre zapojené domácnosti a to podľa harmonogramu, ktorý nájdete https://www.olo.sk/distribucia-zltych-a-modrych-vriec-pre-rodinne-domy-v-roku-2023/

 

Pozn.: Systém zberu triedeného odpadu z bytových domov sa nemení. Navýšenie alebo dodanie nádob pre bytové domy môžu obyvatelia aj naďalej riešiť cez svojich správcov bytových domov.