A A A

Oznam: Obmedzenie parkovania na ulici Kafendova

pridané: 23.02.2024 kategória: Oznamy
Oznam: Obmedzenie parkovania na ulici Kafendova

OZNAM PRE OBYVATEĽOV

Od 28.02.2024 začnú na ulici Kafendova smerom k dennému stacionáru práce na vybudovaní dočasného prístupu na stavbu športového areálu ZŠ Plickova.
Je nevyhnutné, aby si vlastníci vozidiel parkujúcich na ulici Kafendova č. 20-30, preparkovali najneskôr do 27.02.2024.

Od tohto termínu do konca mesiaca september bude pravidelne dochádzať k obmedzovaniu pohybu po komunikácii v tomto území až do času skončenia výstavby II. Etapy športového areálu ZŠ Plickova. Snažíme sa tieto nepríjemnosti držať na minime, no žiaľ umiestnenie školy neumožňuje pokračovať vo výstavbe bez obmedzení. Obmedzenie parkovania je preto iba v nevyhnutnej miere popri bytovom dome Kafendova 20 – 30 iba počas pracovných dní v čase 7:00 – 17:00. Premávku stavebných mechanizmov neočakávame v súvislom prúde. Zároveň má stavebník povinnosť udržiavať vozovku v čistom stave a minimalizovať prašnosť.

Ešte raz sa ospravedlňujeme za dočasne zníženú kvalitu životného prostredia.

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a ohľaduplnosť pri dopravných obmedzeniach.