A A A

Popoluška spoza plota – škôlkari navštívili stacionár

pridané: 26.01.2023 kategória: Služby
Popoluška spoza plota – škôlkari navštívili stacionár

Jednou z veľkých výhod Denného stacionára pre seniorov je tesná blízkosť škôlky na Plickovej ulici. Seniori a detičky si často zo záhrady zamávajú a porozprávajú sa. Vidieť to množstvo detskej energie zaručene zdvihne náladu každému a klienti stacionára si radi pozorovaním detí pri ich hrách „dobíjajú baterky“.

Dnes však malí kamaráti spoza plota prišli medzi nás.

Pani riaditeľka Mgr. Anna Grancová na seba prevzala úlohu režiséra, zvukára a choreografa a šikovní predškoláci zahrali pre seniorov divadielko o Popoluške. Na záver zaznelo ešte zopár piesní a vykrútilo sa niekoľko tancov. Po veľkom aplauze si deti zaslúžene rozchytali sladkú odmenu.

Posilňovanie medzigeneračných vzťahov patrí medzi naše priority a sme veľmi radi, že v spojení s Materskou školou na Plickovej ulici sa nám darí takouto milou cestou prepojiť dve kľúčové skupiny Račanov – deti a seniorov. Veľmi pekne ďakujeme za krásne vystúpenie a budeme sa tešiť opäť do skorého videnia v Dennom stacionári pre seniorov!

Mgr. Zuzana Koníková
sociálna pracovníčka