A A A

Právna poradňa pre obyvateľov v Rači už 20. apríla

pridané: 03.04.2023 kategória:
Právna poradňa pre obyvateľov v Rači už 20. apríla

Mestská časť Bratislava-Rača opäť ponúka bezplatnú právnu poradňu, ktorá sa bude konať vo štvrtok 20. apríla v čase od 14.00 do 16.00 hod. v Obecnom dome na Alstrovej ulici. Na poradňu sa môžete objednať na e-mailovej adrese: starosta@raca.sk alebo na tel. čísle: 02/ 49 11 24 81 .

Právne poradenstvo sa týka hlavne týchto oblastí: rodinné vzťahy, dedičské konania, pracovno-právne vzťahy, otázky majetkovej povahy, ochrany spotrebiteľa či exekúcie.

Poradňa je len pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v mestskej časti Bratislava-Rača.

Občania Rače sa môžu bezplatne poradiť s právnikom na račianskom miestnom úrade zvyčajne každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci v čase od 14. do 16. hodiny v Obecnom dome na Alstrovej ulici.

Najbližšia právna poradňa bude 4. mája 2023.