A A A

Preberanie „delegátiek“ do volebných komisií končí 19.2.2024

pridané: 14.02.2024 kategória: Oznamy
Preberanie „delegátiek“ do volebných komisií končí 19.2.2024

Preberanie „delegátiek“ do okrskových volebných komisií (OkVK) sa končí 19.februára 2024 do 24. hodiny.

Pre tento účel bude v budove MÚ na Kubačovej 21 zriadená služba pre prevzatie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie dňa 19.2.2024 (pondelok)
od 8:00 do 17:00 hodiny (kancelária č.107)
od 17:00 do 24:00 hodiny (podateľňa)

E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: jarmila.durikova@raca.sk
Korešpondenčná adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:
Mestská časť Bratislava-Rača
Mgr. Michal Drotován starosta
Miestny úrad
Kubačova 21
831 06 Bratislava-Rača

Kontaktná osoba : Mgr. Ďuríková, mobil 0905 493 433, tel.:02/49 11 24 62