A A A

Račiansky zberný dvor bude od decembra zatvorený

pridané: 22.11.2023 kategória: Služby,Životné prostredie
Račiansky zberný dvor bude od decembra zatvorený

Milé obyvateľky, milí obyvatelia,

zberný dvor Rača na adrese Pri Šajbách 1 bude od 1. decembra 2023 do 16. apríla 2024 zatvorený.

Od 16. apríla 2024 (utorok) bude opäť otvorený podľa štandardných otváracích hodín.

Počas zimných mesiacov môžu všetci obyvatelia Bratislavy s trvalým pobytom využívať služby Zberného dvora OLO na Starej Ivanskej ceste 2.

Taktiež zberné miesto KOLO na zbernom dvore Rača bude od 1. decembra 2023 do 16. apríla 2024 zatvorené. Vaše nepotrebné ale stále funkčné veci môžete priniesť priamo do KOLO na Pestovateľskú 13.

Zberný dvor (ZD) Rača je určený pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území mestskej časti Bratislava – Rača, Nové Mesto a Vajnory a ktoré sú zapojené do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. ZD je určený aj pre osoby, ktoré majú na území MČ Rača, Nové Mesto a Vajnory záhradu a ktoré sa preukážu platným preukazom Slovenského zväzu záhradkárov alebo iným dokladom preukazujúcim vlastníctvo alebo nájom záhrady.

Od apríla do novembra tohto roka navštívilo zberný dvor Rača viac ako 3 300 obyvateľov. Najčastejšie priniesli objemný odpad, záhradný biologicky rozložiteľný odpad a drobný stavebný odpad.