A A A

Školský rok na ZŠ Plickova otvorila prezidentka Čaputová

pridané: 04.09.2023 kategória: Podujatia,Školstvo
Školský rok na ZŠ Plickova otvorila prezidentka Čaputová

Prvý deň v škole bol pre žiakov novootvorenej ZŠ Plickova ešte špeciálnejší než na iných školách. Otvoriť staronovú školu po komplexnej rekonštrukcii totiž prišla prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. “Prajem vám, aby bol školský rok pre vás radostný. Želám vám, by sa vám darilo, aby sa vám v škole páčilo, aby ste sa v škole veľa naučili,” uviedla Čaputová, ktorá deťom odpovedala aj na niekoľko otázok. Mohli sa tak dozvedieť, že ako dieťa chcela byť maliarka, v škole sa najviac tešila na výlety a vyučovanie mimo školy a že byť prezidentkou nie je jednoduché. “Stále sa musím učiť veľa nových vecí, kontrolovať emócie a byť disciplinovaná,” povedala prezidentka, ktorá si od žiakov vypočula básničky a prebrala množstvo kvetov.

Vo svojom príhovore neopomenula ani rodičov, učiteľov a nepedagogických pracovníkov. Zapriala im veľa zdaru a trpezlivosti, ktorú budú podľa nej určite počas školského roka potrebovať. Zároveň im však poďakovala za prácu, ktorú robia: “Pre spoločnosť a budúcnosť Slovenska je nesmierne dôležitá,” poznamenala Čaputová.

ZŠ Plickova bola vyradená zo siete škôl v roku 2008. Už o desať rokov však Rača nemala dostať kapacít pre všetky školopovinné deti a tak sa rozhodlo o komplexnej rekonštrukcii a modernizácii školy. Práce na stavbe začali v druhej polovici roka s víziou opätovného otvorenia školy v septembri 2023, čo sa aj podarilo. “Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli rekonštruovať túto školu,” uviedol v príhovore starosta Rače Michal Drotován. Prváčikom zaželal, aby sa im v škole páčilo. “Dúfam, že si nájdete veľa kamarátov a budete pani učiteľky poslúchať. A keď budete vyvádzať, tak sa doma priznáte.”

Tretiu základnú školu v Rači hneď z kraja čaká teraz to najdôležitejšie. Zabezpečiť pre žiačky a žiakov kvalitnú výuku, pripraviť rozširovanie školy o ďalšie triedy v budúcich školských rokov a zároveň ešte zvládnuť rekonštrukciu vonkajšieho športového areálu. Riaditeľ školy Peter Samuel Tóth je však presvedčený, že školu čaká skvelá budúcnosť. “Keď pred 15 rokmi školu zatvárali, tak mala v deviatich ročníkoch 180 žiakov. Teraz máme len v prvom ročníku 113 detí. Chcem žiakom aj učiteľskému zboru popriať, aby sa im na novej škole darilo,” povedal riaditeľ.