A A A

Stretnutie s poslancami sa bude konať 2. októbra

pridané: 25.09.2023 kategória: Mesto,Oznamy
Stretnutie s poslancami sa bude konať 2. októbra

Poslanci Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača Vás pozývajú na stretnutie v stredu, 2. októbra 2023 o 18.00 hod.

Volebný obvod č. – Kultúrne stredisko Žarnovická
Poslanci:
Ing. Milada Dobrotková, MPH; Ing. Vladimír Groch; Ing. Miloslav Jošt; Mgr. Monika Luknárová; Miloš Máťuš; Ing. Róbert Pajdlhauser; Mgr. Peter Pilinský; PhDr. Ján Polakovič; Filip Rybanič; Ing. Júlia Štefanidesová.

Volebný obvod č. 2 – Krasnianska beseda
Poslanci:
Mgr. Marcel Duda; Ing. Michal Feik, PhD.; Marta Štefánková.

Volebný obvod č. 3 – Kultúrne stredisko Impulz
Poslanci:
Ján Drotován; Dominik Vrba.

Tešíme sa na Vašu účasť!