A A A

Miesto práce

novozrekonštruovaná Základná škola Plickova, Bratislava-Rača

Druh pracovného pomeru

plný úväzok, 100%

Termín nástupu

od 1.7.2023 alebo dohodou, najneskôr k 1.9.2023

Platové podmienky:

odhadovaný plat je 1 075 €/brutto, z dôvodu, že plat zamestnanca bude zohľadňovať dĺžku jeho praxe a požiadavky podľa zákona č.553/2003 Z.z. a nariadenie vlády SR č. 220/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

-vedúci školskej jedálne bude pôsobiť na pracovisku novozrekonštruovanej ZŠ Plickova, Bratislava – Rača v modernej a plne vybavenej kuchyni
-odhadovaný výdaj je cca 400 jedál denne
-tvorba jedálnych lístkov, normovanie
-spolupráca s dodávateľmi pri nákupe potravín
-zodpovednosť za dodržiavanie hygieny stravovania
-skladové hospodárstvo, objednávanie tovaru, spracovanie sprievodných dokladov tovaru
-príprava podkladov pre fakturáciu a účtovníctvo
-riadenie, organizácia a kontrola práce podriadených zamestnancov, spracovanie dochádzky vrátane dokladov
-pomoc v kuchyni v prípade zastupovania

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie, pričom výhodou je zameranie na oblasť potravinárstva, spoločného stravovania, resp. doplnené o stredné vzdelanie v odbore kuchár, cukrár
Prax: výhodou je predchádzajúca pracovná prax v školskom stravovaní, v spoločnom stravovaní, príp. v potravinárstve
Znalosť práce s PC: MS Office – bežný užívateľ, výhodou je práca s evidenciou v informačnom systéme Edupage
zdravotná a odborná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania

Osobnostné predpoklady a ďalšie zručnosti:

-riadenie a vedenie tímu
-efektívne plánovanie a organizácia práce
-komunikatívnosť a tímová spolupráca
-samostatnosť a zodpovednosť
-bezúhonnosť

Informácie o výberovom konaní

Žiadosti spolu s profesijným životopisom zasielajte elektronickou poštou na adresu: zuzana.michnicova@raca.sk , tel.: +421249112426 alebo ich doručte poštou, prípadne osobne na adresu Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava.  

Mestská časť si vyhradzuje právo písomne odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú spĺňať požiadavky.