A A A

Projekt Výstavba športového areálu pri ZŠ Plickova finančne podporilo Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava z Dotačného podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.

Výška finančnej podpory: 21 000,00 €