Zelený taxík

Kontakt

Oddelenie životného prostredia a dopravy
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7:30 - 12:00

V snahe predísť tvorbe čiernych skládok rastlinného pôvodu a odkladaniu objemného komunálneho odpadu na verejných priestranstvách pripravila mestská časť Rača pre svojich občanov službu, tzv Zelený taxík. Túto novinku spustila do prevádzky 15. apríla, pričom je určená výhradne pre občanov s trvalým alebo prechodným pobytom na území MČ Rača, ktorí sa zapojili do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. 
Ideálnym riešením je odviezť a bezplatne odovzdať odpad do Zberného dvoru Pri Šajbách. Avšak tí občania, ktorí túto možnosť nemajú, môžu využiť zelený taxík. 
Napíšte mail na pracovníčku oddelenia životného prostredia Valériu Pauloviczovú alebo jej priamo zavolajte, nadiktujte adresu a potrebné údaje.
Zelený taxík odváža odpad spred domov našich občanov každú stredu. 
Pri príprave odpadu pre našich pracovníkov je potrebné riadiť sa pokynmi v priloženom tlačive.