Zriadenie prevádzky a čas prevádzky

Kontakt

Oddelenie správy majetku a investičných činností
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Andrea Zubalová
02/49 11 24 52
andrea.zubalova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7.30 - 12.00
Služba slúži na oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne, ktoré musia byť v súlade s VZN č. 4/2016.