A A A

Kontakt

Oddelenie hospodárskej správy
 • Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

 • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 • Ut: –
 • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 • Štv: –
 • Pia: 08:00 – 12:00

Predaj a kúpa nehnuteľností sa spája aj s viacerými povinnosťami. Ide o administratívne úkony, lebo prichádza k zmene odberného miesta energií alebo zmene užívateľa služieb a vznikajú aj daňové povinnosti. 

Súhrn informácií nám poskytlo Združenie realitných kancelárií Slovenska, ktoré prevádzkuje realitný portál ZoznamRealit.Sk. Nájdete tam aj aktuálne ponuky z Rače https://www.zoznamrealit.sk/reality/bratislava/raca a bližšie rady ako postupovať v prípade kúpy nehnuteľnosti.

 1. Evidencia bytu u správcu alebo spoločenstva 
  Po kúpe nehnuteľnosti sa musíte nahlásiť u správcu bytového domu alebo v spoločenstve vlastníkov bytov. Treba predložiť kúpnu zmluvu, návrh na vklad, odovzdávací protokol s uvedenými hodnotami z meračov energií. Aby vám správca mohol stanoviť zálohové platby, je dôležité nahlásiť počet osôb, ktoré budú byt užívať.
 2. Odhlásenie/prihlásenie odberu elektrickej energie
  Pôvodný vlastník nehnuteľnosti má povinnosť sa z odberu elektrickej energie v danej nehnuteľnosti odhlásiť a nový majiteľ sa musí zase prihlásiť. Stav na elektrickom merači sa dá nahlásiť aj cez infolinku. Budete k tomu potrebovať číslo konkrétneho merača a číslo tarify. Pri právnických osobách je nutné tento krok vybaviť osobne na pobočke. Ak ste fyzická osoba, ale telefonický kontakt vám nevyhovuje, môžete vyplniť Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste – prepis a vypísať ju doma. Žiadosť nájdete na webových stránkach poskytovateľov elektrickej energie.
 3. Nahlásenie zmeny pri odbere plynu
  Zmeny pri odbere plynu treba v prípade kúpy alebo predaja nehnuteľnosti riešiť písomne. Vypisuje sa Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste – tam uvediete zmeny odberu a odberného miesta plynu. Tlačivo je k dispozícii na webstránke dodávateľa. Pri fyzických osobách postačuje oskenované a mailom zaslané tlačivo. Právnické osoby musia navštíviť osobne zákaznícke centrum. Všetky informácie si môžete overiť telefonicky 0850 111 363  alebo emailom zakaznickalinka@spp.sk alebo vyplniť formulár na stránke ww.spp.sk.
 4. Médiá – internet, televízia, telefón
  Tu je viacero možností. Predávajúci s kupujúcim sa pri predaji môžu dohodnúť, či objednané služby u poskytovateľov prepíšu z jedného vlastníka na druhého alebo ju pôvodný vlastník zruší, prípadne si ju môže prepísať na inú adresu. Nový majiteľ si nahlási káblovú televíziu, internet či telefónnu linku nanovo alebo si ju len prehlási z inej adresy. O podrobnostiach sa dozviete z webových stránok jednotlivých poskytovateľov alebo priamo v ich pobočkách alebo zákazníckych centrách.
 5. Koncesionárske poplatky
  Ak doteraz nebola na vás v katastri nehnuteľností zapísaná žiadna nehnuteľnosť a kupujete svoju prvú, máte povinnosť zaregistrovať sa ako nový platca koncesionárskych poplatkov. Môžete vyplniť formulár a odovzdáte ho na pošte alebo sa môžete prihlásiť elektronicky na adrese www.uhrady.rtvs.sk. Ak už nehnuteľnosť (okrem pozemku) vlastníte, nemusíte sa prihlasovať.
 6. Daň z nehnuteľnosti
  Dátum 1. január je rozhodujúcim termínom, ktorý vplýva na platenie dani z nehnuteľnosti na daný rok. Zjednodušene povedané, kto je 1. januára zapísaný v katastri nehnuteľností, ten musí podať priznanie a následne vyrubenú daň aj zaplatiť. Ak ste napríklad v jednom roku stihli nehnuteľnosť kúpiť aj predať, daň sa vás netýka, lebo ste zápis v liste vlastníctva 1. januára nemali. Nezabúdajte, že priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva pri akejkoľvek zmene v liste vlastníctva – predaj, kúpa, zmena podielov, zmena druhu/účelu, zmena v bezpodielovom vlastníctve manželov, kolaudácia či stavebné povolenie. Daň z nehnuteľnosti spadá pod mestské a obecné úrady, ktoré vám poskytnú potrebné informácie. Ak aj máte trvalý pobyt v Bratislave a kúpili ste chatu v Kremnici, toto priznanie podávate v Kremnici.
 7. Daň zo zisku
  Daň zo zisku z predaja nehnuteľnosti platíte v prípade, že ste nehnuteľnosť vlastnili menej ako päť rokov. Zároveň to musíte uviesť v daňovom priznaní v nasledujúcom roku. Vznikol vám totiž príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Je tu možnosť odrátať náklady na rekonštrukciu alebo opravu. Odpočítať si môžete aj úroky z hypotekárneho úveru či poplatky za realitné či právne služby.