A A A
10.03.2023
Zámer predať majetok pozemky parc. č. 17375_2, 16, 18, 24
Zámery nakladania s majetkom
09.09.2022
Zámer prenajať majetok NP na Cyprichovej 1
Zámery nakladania s majetkom
09.09.2022
Zámer prenajať majetok NP na Černockého 5A
Zámery nakladania s majetkom
09.09.2022
Zámer prenajať majetok NP na Dopravnej 57
Zámery nakladania s majetkom
09.09.2022
Zámer prenajať majetok NP v kultúrnom stredisku na Žarnovickej 7
Zámery nakladania s majetkom
09.09.2022
Zámer prenajať majetok NP v zdravotnom stredisku na Tbiliskej 6
Zámery nakladania s majetkom
09.09.2022
Zámer prenajať majetok pozemok parc. č. 17115_945 a podiel 1_24 pozemku parc. č. 17115_924
Zámery nakladania s majetkom
10.06.2022
Zámer prenajať majetok pozemky parc. č. 17115_924-948
Zámery nakladania s majetkom
10.06.2022
Zámer predať majetok pozemky parc. č. 17375_2, 16, 18, 24
Zámery nakladania s majetkom