Knižnica v KS Žarnovická

  • Žarnovická 7, Bratislava - Rača
  • 02/49 11 24 50
Žarnovická 7, Bratislava - Rača, Slovensko

Kontaktné osoby

Anna Klačanová

Vedúca
  • 02/49 11 24 50

Profil organizácie

 

Otváracie hodiny:

Pondelok:       10.30  -  18.30            12.00 - 13.00 obedňajšia prestávka

Utorok:            pre verejnosť zatvorené                                  

Streda               9.00  -  18.30            12.00 - 13.00 obedňajšia prestávka

Štvrtok               9.00  -  18.30            12.00 - 13.00 obedňajšia prestávka

Piatok                8.00  -  13.30            12.00 - 13.00 obedňajšia prestávka

 

Miestna knižnica v Rači je riadená Miestnym úradom Bratislava - Rača. Je umiestnená v objekte Kultúrneho strediska na Žarnovickej 7. V súlade s Knižničným a Výpožičným poriadkom MK Rača plní dôležité úlohy v oblasti vzdelávania, výchovy, využívania voľného času obyvateľov mestskej časti, ale aj ostatných obyvateľov hlavného mesta. Poskytuje služby všetkým vekovým, sociálnym aj profesným skupinám používateľov. V súčasnosti knižnica eviduje cca 19200 knižných jednotiek. Počet stálych zaregistrovaných čitateľov je 250, z toho je 80 čitateľov do pätnástich rokov.

 

Pracovníčky knižnice uplatňujú rôzne individuálne a kolektívne formy práce. Kolektívne podujatia venujú deťom zo základných škôl. Rozšírenou formou odbornej výchovy používateľov je informačná príprava pre základné školy, kde sa deti naučia orientovať v knižnici, v knižničných dokumentoch a používať katalógy. Poskytujú aj bibliograficko-informačné služby, t. j. čitateľom vyhľadajú potrebné informačné pramene či už v encyklopédiách, alebo v iných knižničných dokumentoch. V príjemnom prostredí si tu môžu návštevníci prečítať dennú tlač, študovať vybranú literatúru.

 

Poplatky za zapožičanie:

Dieťa               1,60 €

Študent            2,60 €

Dôchodca         1,90 €

Ostatní            3,30 €