Obrázok k správe: Zberný dvor aj zelený taxík od 18. apríla!

Zberný dvor aj zelený taxík od 18. apríla!

Zberný dvor a zelený taxík budú môcť obyvatelia Mestskej časti Bratislava-Rača znova využívať od 18. apríla 2017.
Oznamy
30.03.2017
Obrázok k správe: Račianske srdce 2016: Rača si opäť uctila výnimočných ľudí

Račianske srdce 2016: Rača si opäť uctila výnimočných ľudí

Medzi nami sa nachádzajú ľudia, ktorí niečím vynikajú. Či už pomáhajú druhým, vedú ich k lepšiemu životu, alebo sa im len jednoducho venujú. Mestská časť sa rozhodla aj tento rok odmeniť úspešných a cenných ľudí prezentujúcich Raču či už v sociálnej, kultúrnej, športovej, vedeckej, alebo spoločenskej oblasti.
Mesto
30.03.2017
Obrázok k správe: Rača radikálne odmieta zámer letiska M. R. Štefánika

Rača radikálne odmieta zámer letiska M. R. Štefánika

Vo februári prišla na mestskú časť Rača žiadosť o stanovisko, v ktorej Letisko M. R. Štefánika deklaruje zámer pristúpiť ku komplexnej rekonštrukcii vzletovej a pristávacej dráhy (VPD) 13-31 smerujúcej na Raču.
Mesto
30.03.2017
Obrázok k správe: Račianske hody 2017 roztancuje Kmeťoband!

Račianske hody 2017 roztancuje Kmeťoband!

Tohtoročné Račianske hody začnú 5. mája výstavou obrazov Martina G. Oscitého na MÚ na Kubačovej ulici a budú pokračovať až do 7. mája. Slávnostné otvorenie hodov v sobotu 6. mája o 14 hodine.
Podujatia
30.03.2017
Obrázok k správe: Bazén na Pántoch v prevádzke už od septembra

Bazén na Pántoch v prevádzke už od septembra

Plavecký bazén na SOŠ hotelových služieb a obchodu na Pántoch prechádza v súčasnosti rekonštrukciou, pričom začiatkom jesene by mal byť plne funkčný.
Oznamy
30.03.2017
Obrázok k správe: Deň vody na základnej škole Tbiliská

Deň vody na základnej škole Tbiliská

22.marec je na našej škole už tradične slávnostným dňom, kedy si Deň vody pripomíname viacerými akciami. Nebolo inak ani tento školský rok.
Oznamy
30.03.2017
Obrázok k správe: Klienti Denného stacionára sa vzdelávali

Klienti Denného stacionára sa vzdelávali

V Dennom stacionári si pripravili pre dôchodcov školenie na zvýšenie ich finančnej gramotnosti a na boj proti kriminalite páchanej na senioroch.
Mesto
29.03.2017
Obrázok k správe: Ďalší odklad riešenia problému hluku na Východnom

Ďalší odklad riešenia problému hluku na Východnom

Dňa 8.3.2017 bolo mestskej časti Rača doručené oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu o pokračovaní vo výkone štátneho dozoru v súvislosti s prekračovaním prípustných hodnôt hluku v lokalitách Na Pasekách, Dopravná a Východné.
Oznamy
27.03.2017
Obrázok k správe: Pribudnú nové ochranné siete na detských ihriskách

Pribudnú nové ochranné siete na detských ihriskách

Mestská časť Rača tak ako každý rok vymení na všetkých pieskoviskách v jej správe piesok.
Oznamy
27.03.2017
Obrázok k správe: Račiansky polmaratón už túto nedeľu na vynovenej trati

Račiansky polmaratón už túto nedeľu na vynovenej trati

Pozývame Vás na 6. Ročník Račianskeho polmaratónu, Račianskej desiatky na vynovenej trati a štartu z amfiteátra.
Podujatia
24.03.2017
Obrázok k správe: Uvítanie do života: Najčastejšími menami sú Emma a Matúš

Uvítanie do života: Najčastejšími menami sú Emma a Matúš

Ako po iné roky, aj tento rok starosta vítal nových obyvateľov Rače. Milé podujatie s názvom Uvítanie do života sa konalo v polovici marca v sobášnej sieni MÚ.
Oznamy
23.03.2017
Obrázok k správe: Knižnica Rača ocenila najaktívnejších čitateľov

Knižnica Rača ocenila najaktívnejších čitateľov

20. marca 2017 si mohli Račania v priestoroch KS Žarnovická zaspomínať na rímskokatolíckeho kňaza, saleziána, spisovateľa, charitatívneho pracovníka, politického väzňa a buriča, ale predovšetkým láskavého človeka Antona Srholca počas besedy o filme a knihe Anton Srholec s jej autorkou Alenou Čermákovou.
Oznamy
23.03.2017
Obrázok k správe: Zápisy do základných škôl už tento piatok a sobotu!

Zápisy do základných škôl už tento piatok a sobotu!

Zápisy detí do všetkých materských aj základných škôl v Rači prebehnú v apríli. Prečítajte si najzákladnejšie informácie.
Oznamy
23.03.2017
Obrázok k správe: Súťaž o najlepší hodový koláč

Súťaž o najlepší hodový koláč

Milé račianske gazdinky a gazdovia,
spolu s Račianskymi hodmi opäť prichádza aj súťaž o Najlepší hodový koláč.
Podujatia
23.03.2017
Obrázok k správe: Aby v Rači nehorelo

Aby v Rači nehorelo

Jarné obdobie, obdobie dlhotrvajúceho sucha a teplého počasia je z hľadiska ochrany pred požiarmi kritické a je považované za čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.
Oznamy
20.03.2017
Obrázok k správe: Domový odpad končí na uliciach Rače

Domový odpad končí na uliciach Rače

Takto to vyzerá v uliciach Rače vďaka obyvateľom, ktorí buď vôbec nemajú zmluvu so spoločnosťou OLO na odnos odpadu alebo majú malú nádobu. Odpad z bytov alebo domov sa potom snažia vopchať do odpadkových košov na uliciach a keď sa im to nepodarí, hodia to na zem.
Oznamy
16.03.2017
Obrázok k správe: OLO žiada o trpezlivosť pri rozvoze zberných nádob a kompostérov

OLO žiada o trpezlivosť pri rozvoze zberných nádob a kompostérov

Mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začne s distribúciou kompostérov od soboty 18.3.2017. Aj naďalej je priebežne vykonávaná distribúcia hnedých zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad. Pre urýchlenie dodávania, prebehne hromadná distribúcia hnedých nádob v mestskej časti Rača v sobotu 18.3.2017.

Oznamy
16.03.2017
Obrázok k správe: Stretnutie občanov s poslancami MČ

Stretnutie občanov s poslancami MČ

Na základe prijatého nového KPSS MČ Bratislava-Rača na roky 2017 - 2019 sa dňa 21.03.2017 o 16,00 hod. uskutoční v Kultúrnom stredisku Žarnovická stretnutie občanov našej mestskej časti, občianskych združení, neziskových organizácií pôsobiacich v našej mestskej časti s poslancami MČ za účelom koordinácie plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z nového KPSS.
Služby
16.03.2017
Obrázok k správe: Prvá jarná úprava obecnej záhrady

Prvá jarná úprava obecnej záhrady

Dnes sa zišli dobrovoľníci, aby upravili obecnú záhradu do krásnych tvarov pred začiatkom jari. Pri úpravách panovala v kolektíve veselá nálada a dobrovoľníci v podobe dôchodcov si rozprávali historky z minulosti.
Mesto
15.03.2017
Obrázok k správe: Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi - usmernenie

Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi - usmernenie

Jarné obdobie, obdobie dlhotrvajúceho sucha a teplého počasia je z hľadiska ochrany pred požiarmi kritické a je považované za čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. V mesiacoch marec až august vzniká na území hl. mesta SR veľké množstvo požiarov v prírodnom prostredí, ktoré sa neraz rozšíria na lesný porast.
Oznamy
15.03.2017
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »