Obrázok k správe: OZNAM - Bezplatná právna poradňa je dňa 18. 3. 2020 zrušená.

OZNAM - Bezplatná právna poradňa je dňa 18. 3. 2020 zrušená.

Bezplatná právna poradňa, ktorú pre občanov Mestskej časti Bratislava-Rača zabezpečuje samospráva každú prvú a tretiu stredu v mesiaci, sa dňa 18.3.2020 nebude konať.
Oznamy
16.03.2020
Obrázok k správe: Cintorín Rača: zrušený stránkový deň - 18. 3.

Cintorín Rača: zrušený stránkový deň - 18. 3.

Vážení Račania, správca cintorína, Dr. Martin Puhovich, PhD. oznamuje, že z dôvodu preventívnych opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu je najbližší stránkový deň, 18. 3. zrušený.
Oznamy
16.03.2020
Obrázok k správe: Dočasne pozastavujeme služby spojené so zberom, odberom a prepravou elektroodpadu.

Dočasne pozastavujeme služby spojené so zberom, odberom a prepravou elektroodpadu.

Vážení občania,
V nadväznosti na opatrenia Vlády Slovenskej republiky zo dňa 15.3.2020 týkajúceho sa hrozby šírenia koronavírusu, ako aj povinnosti zamestnávateľa, musíme dočasne pozastaviť služby spojené so zberom, odberom a prepravou elektroodpadu.

Uvedená situácia nás mrzí. Sme však presvedčení, že dodržiavaním vládnych opatrení a zodpovedným prístupom všetkých obyvateľov sa nám šírenie vírusu podarí zastaviť čo najskôr. O začatí odberu elektroodpadu Vás budeme informovať hneď potom, ako to bude povolené.
Text vládnych opatrení a vyhlásenie núdzového stavu zasielame nižšie.
https://www.health.gov.sk/Clanok?vlada-prijala-mimoriadne-opatrenia-15-3-2020
Za porozumenie ďakujeme.

Oznamy
16.03.2020
Obrázok k správe: Staňte sa dobrovoľníkom

Staňte sa dobrovoľníkom

Dobrovoľníci v čase pandémie koronavírusu pomáhajú ľuďom, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu vychádzať von, prípadne sa nemajú na koho obrátiť a požiadať o pomoc.
Oznamy
16.03.2020
Obrázok k správe: Preventívne opatrenie

Preventívne opatrenie

Predbežne do 19. apríla 2020 sú všetky kultúrne, spoločenské, športové i hromadné podujatia ZRUŠENÉ. O ďalšom vývoji vás budeme včas informovať.
Oznamy
16.03.2020
Obrázok k správe: Linka pomoci

Linka pomoci

Mestská časť Bratislava-Rača zriadila krízovú linku, ktorá bude v čase mimoriadnych opatrení a v rámci prevencie pred koronavírusom slúžiť na ochranu a podporu račianskych seniorov.
Oznamy
16.03.2020
Obrázok k správe: Pre všetky aktuálne informácie ohľadne koronavírusu odporúčame sledovať

Pre všetky aktuálne informácie ohľadne koronavírusu odporúčame sledovať

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača odporúča všetkým občanom, aby v rámci prevencie sledovali spravodajské médiá, ktoré majú vždy najaktuálnejšie informácie.
Oznamy
12.03.2020
Obrázok k správe: Neodporúčame využívať detské ihriská a športoviská

Neodporúčame využívať detské ihriská a športoviská

Vážení občania, v zmysle zamedzenia šírenia koronavírusu - COVID-19, Vám MiÚ Rača NEODPORÚČA využívať detské ihriská ani športoviská.
Oznamy
12.03.2020
Obrázok k správe: Uznesenie Vlády SR:  vyhlásenie mimoriadnej situácie

Uznesenie Vlády SR: vyhlásenie mimoriadnej situácie

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila od 12. marca 2020 od 06h. ráno mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky.
Oznamy
12.03.2020
Obrázok k správe: Preventívne opatrenia jedální na Plickovej 18 a v Slovenskej Grafii

Preventívne opatrenia jedální na Plickovej 18 a v Slovenskej Grafii

Zmeny v organizácii stravovania dôchodcov smerujú k prevencii a zvýšeniu ich ochrany
Jedáleň zriadená mestskou časťou Bratislava-Rača na Plickovej 18 vydáva stravu od 10.3.2020 v jednorazových obaloch, stravník ju teda konzumuje vo svojej domácnosti.
Jedáleň v Slovenskej Grafii je dočasne od 11.3. pre verejnosť zatvorená.
 
Bližšie informácie poskytnú pracovníci sociálneho oddelenia MiÚ-Rača na infolinke stravovanie dôchodcov 0903 493 836.

Oznamy
11.03.2020
Obrázok k správe: Úprava cestovných poriadkov prímestských autobusov

Úprava cestovných poriadkov prímestských autobusov

V rámci opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu budú prímestské autobusy Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja jazdiť od stredy, 11. 3. 2020 v prázdninovom režime.
Oznamy
10.03.2020
Obrázok k správe: Zber nebezpečného odpadu z domácností

Zber nebezpečného odpadu z domácností

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok uskutoční pre občanov Bratislavy (fyzické osoby - nepodnikateľov) Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti spoločnosti OLO a.s. a ARGUSS, s.r.o. v Mestskej časti Bratislava-Rača v nasledujúcich časoch:

Služby
10.03.2020
Obrázok k správe: POZOR: Prepadnutý chodník na Detvianskej

POZOR: Prepadnutý chodník na Detvianskej

Na Detvianskej ulici, v časti nad prevádzkou rýchleho občerstvenia (približná adresa Detvianska 16) sa prepadol chodník. Prosíme všetkých občanov, aby využívali opačnú stranu chodníka.
Oznamy
10.03.2020
Obrázok k správe: Prevencia v bytových domoch: odporúčanie MČ Bratislava-Rača správcom

Prevencia v bytových domoch: odporúčanie MČ Bratislava-Rača správcom

MČ Bratislava-Rača odporúča správcom bytových domov na území Rače každodennú dezinfekciu dotykových zón v priestoroch, ktoré spravujú (kľučky, madlá, tlačidlá a pod.).


Oznamy
10.03.2020
Obrázok k správe: Usmernenie a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a príkaz MČ Bratislava-Rača v súvislosti s koronavírusom

Usmernenie a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a príkaz MČ Bratislava-Rača v súvislosti s koronavírusom

Vážení občania, vzhľadom na preventívne opatrenia vedúce k zabráneniu vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 (koronavírusu) a v súvislosti s vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, MČ Bratislava-Rača ruší od 10. 3.do 23. 3. 2020 všetky kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Po stretnutí so starostami všetkých 17-tich mestských častí Bratislavy, za účasti predsedu BSK Juraja Drobu a primátora Matúša Valla dňa 9. 3., sa dospelo k dohode o spoločnom postupe, z ktorého vyplýva, že MČ Bratislava-Rača zatvára všetky základné a materské školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na území Rače od 10. 3. 2020 do 16. 3. 2020 (vrátane). Venujte, prosím, pozornosť prečítaniu priložených vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva, ktoré nariaďujú karanténu všetkým občanom, ktorí sa vrátili od 10. 3. 2020 z Číny, Iránu, Talianska a Južnej Kórei, ako aj ich rodinným príslušníkom.
Oznamy
10.03.2020
Obrázok k správe: Babská tanečná zábava

Babská tanečná zábava

Fašiangy – symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli v minulosti a také sú, i keď v zmenenej podobe, aj dnes. Fašiangové obdobie sa začína už po Troch kráľoch a trvá do Popolcovej stredy. Po ňom nasleduje obdobie 40–dňového pôstu – času pokánia a prípravy na najstaršie a najvýznamnejšie sviatky kresťanského života – Veľkej noci. K fašiangom vždy neodmysliteľne patrili zakáľačky, maškary, veselice i muzika.
Podujatia
09.03.2020
Obrázok k správe: Z dôvodu posilnenia preventívnych opatrení zatvárame ZŠ, MŠ aj zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov.

Z dôvodu posilnenia preventívnych opatrení zatvárame ZŠ, MŠ aj zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov.

Vážení občania,

Rača ako i ostatné mestské časti Bratislavy pristúpili k posilneniu prevencie pred šírením koronavírusu.

Na dnešnom doobedňajšom stretnutí primátora Matúša Valla a predsedu BSK Juraja Drobu so starostami všetkých 17-tich mestských častí Bratislavy sa dospelo k dohode o spoločnom postupe.
V súlade s dohovormi z tohto stretnutia MČ Bratislava-Rača zatvára všetky základné a materské školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na území Rače od 10.3.2020 do 16.3.2020 (vrátane).

O ďalších opatreniach Vás budeme priebežne a pravidelne informovať na našej webovej stránke www.raca.sk.


Oznamy
09.03.2020
Obrázok k správe: Zber starých spotrebičov v Rači

Zber starých spotrebičov v Rači

Zbavte sa starých spotrebičov ekologicky. 4. apríla bude prebiehať bezplatný zber elektroodpadu.
Služby
09.03.2020
Obrázok k správe: Usmernenie ohľadom návštevy Miestneho úradu v Rači

Usmernenie ohľadom návštevy Miestneho úradu v Rači

Mestská časť Bratislava-Rača za účelom vykonania preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu a ním spôsobeného vírusového ochorenia COVID-19 ruší stránkové dni v budovách miestneho úradu na Kubačovej 21 a Alstrovej 249 na obdobie piatich dní, t.j. od utorka 10. 3. 2020 do pondelka 16. 3. 2020.
Oznamy
09.03.2020
Obrázok k správe: Divadelné predstavenie: Kvarteto - Premiéra

Divadelné predstavenie: Kvarteto - Premiéra

V pondelok 2.3.2020 sme na doskách Nemeckého kultúrneho domu premiérovali divadelné predstavenie s názvom Kvarteto.
Kultúra
06.03.2020
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »