Významná osobnosť Rače

Obrázok ku správe: Významná osobnosť Rače
17.12.2021 - Oznamy

Mestská časť Bratislava-Rača bude udeľovať výnimočné ocenenie pre významné osobnosti Rače. Nové ocenenie Významná osobnosť Rače sa bude udeľovať osobnostiam, ktoré sa svojou prácou, postojmi a činnosťou zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj Bratislavy-Rače a život jej obyvateľov, a/alebo významne prispeli k poznávaniu minulosti, kultúry, histórie, umeleckých hodnôt a dedičstva mestskej časti vynikajúcimi tvorivými dlhotrvajúcimi činmi a dielami.

Výnimočné ocenenie Významná osobnosť Rače môže byť udelené aj osobnostiam, ktoré nezištne a na úkor vlastného pohodlia, s vynaložením osobného úsilia, vykonali skutky alebo aktivity, ktorými významne prispeli k rozvoju slobodnej, demokratickej a spravodlivej spoločnosti v Bratislave-Rači a občanom iných miest a obcí Slovenskej republiky, ako aj cudzím štátnym príslušníkom, ktorí napĺňajú obsah Štatútu.

Ocenenie VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ RAČE bude prvýkrát udelené v roku 2023 za rok 2022. Ocenenia Významná osobnosť Rače a Račianske srdce sa budú odovzdávať počas slávnostného večera v Nemeckom kultúrnom dome.

 
Aj naďalej môžete posielať nominácie na ocenenie Račianske srdce za rok 2021.

Vaše žiadosti môžete do konca kalendárneho roka posielať na adresu Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava s heslom na obálke „Račianske srdce 2021“. alebo na e-mail david.slahucka@raca.sk

Úplná nominácia vrátane súhlasu nominovaného musí byť mestskej časti doručená najneskôr do 31. 12. 2021 tak, ako to určuje štatút ocenenia.

Viac informácií získate na stránke: https://www.raca.sk/racianske-srdce/