A A A
27.03.2023
Kolaudačné rozhodnutie „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO-31.6 – Úprava križovatky Žitná Hečkova, SO 31.6.4 Úprava vodovodných šácht (Úprava armatúrtnych šácht)
EIA, Správne konania
27.03.2023
Oznam o uložení zásielky : Chlebo Matej, Horváthová Jana, Prekop Kristián
Oznámenia o uložení zásielok
24.03.2023
Oznam o uložení zásielky : Rýznar Michal, Kováč Jozef-2x, Hauskrecht Peter, Stanciu Cristian
Oznámenia o uložení zásielok
24.03.2023
Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jar 2023 – v ý z v a
Oznamy / Výzvy
23.03.2023
Pozvánka na zasadnutie MZ 28.03.2023
Oznamy / Výzvy
23.03.2023
Predĺženie lehoty na doplnenie dokladov: “Rodinný dom NM”, p.č. 1683/750
Správne konania
22.03.2023
Oznam o uložení zásielky : Šál Róbert, Cisáriková Kristína, Vestek Jaroslav
Oznámenia o uložení zásielok
21.03.2023
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti : Marčoková Darina
21.03.2023
Oznam o uložení zásielky : Janíčková Zora, Matiaš Daniel, Zemko Jaroslav
Oznámenia o uložení zásielok