Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 27.02.2020
  Oznam o betonáži v predĺženom čase dňa 27.02.2020 - Rínok Rača
  Oznamy / Výzvy
 • 26.02.2020
  Oznam o betonáži v predĺženom čase dňa 26.02.2020 - Rínok Rača
  Oznamy / Výzvy
 • 03.02.2020
  Doposlanie k územnému rozhodnutiu č.400/477/2020/SU-LU zo dňa 14.01.2020
  EIA
 • 03.02.2020
  Doposlanie k územnému rozhodnutiu č.400/477/2020/SU-LU zo dňa 14.01.2020
  Správne konania
 • 24.01.2020
  Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Rača o nájme bytov
  Oznamy / Výzvy
 • 24.01.2020
  Zámer prenajať majetok Račianska tržnica
  Zámery nakladania s majetkom
 • 23.01.2020
  Komplex polyfunkčných budov RENDEZ VOUS
  Správne konania
 • 23.01.2020
  Komplex polyfunkčných budov RENDEZ VOUS
  Správne konania
 • 25.11.2019
  Oznam o betonáži - Obytný súbor Rínok Rača, Kubačova ul.
  Oznamy / Výzvy
 • 18.11.2019
  Oznámenie o začatí správneho konania – 2JTI, s.r.o.
  EIA
 • 23.10.2019
  Logistický areál DOAS Bratislava-Rača – stanovisko k zámeru
  EIA
 • 23.10.2019
  SMART HALA, areál LOGIS Invest a.s. Bojnická 20 – stanovisko k zámeru
  EIA
 • 24.06.2019
  Oznámenie o zmene strategického dokumentu: „Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky 06“
  Oznamy / Výzvy
 • 23.05.2019
  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
  Oznamy / Výzvy
 • 01.04.2019
  B. D. Rača, s.r.o. - Rozhodnutie OU-BA-OSZP3-2019/015361-12/MAA
  EIA
 • 28.03.2019
  LBG aréna s.r.o. upovedomenie - zacatie konania
  EIA
 • 27.03.2019
  Vyžiadanie záväzného stanoviska - Obytný súbor Malé Krasňany
  EIA
 • 26.03.2019
  Obytný súbor Malé Krasňany - SO 213.1 e Predĺženie cyklotrasy - oznámenie o podaní žiadosti o dodatočné stavebné povoleni
  EIA
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »