Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 13.03.2019
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania: "Obnova bytového domu ul. Novohorská č. 12-20, 831 06 Bratislava".
  Správne konania
 • 12.03.2019
  Oznámenie o uložení zásielky – Mikulicsová Alžbeta .
  Správne konania
 • 11.03.2019
  Oznámenie o začatí správneho konania – FITCENTRUM W.M., spol. s r.o.
  Správne konania
 • 08.03.2019
  Oznámenie o začatí správneho konania – Poljovková .
  Správne konania
 • 07.03.2019
  Oboznámenie sa s podkladmi pre rozhodnutie OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA objekty D1-D3, OV .
  Správne konania
 • 06.03.2019
  Rozhodnutie o prerušení dodatočného povolenia stavby „Garáž - Tatár ,Tatárová" .
  Správne konania
 • 06.03.2019
  Oboznámenie sa s podkladmi pre rozhodnutie "Skupina 6 rodinných domov Bratislava-Rača".
  Správne konania
 • 05.03.2019
  Rozhodnutie o povolení stavby „Rekreačná chata - Čapkovič,Čapkovičová" .
  Správne konania
 • 04.03.2019
  Kolaudačné rozhodnutie: "Obnova bytového domu" Tbliliská 23,25 Bratislava.
  Správne konania
 • 04.03.2019
  Oznámenie o predĺžení lehoty na doplnenie podania: "Obnova bytového domu" Pri vinohradoch 25,27,29, Bratislava.
  Správne konania
 • 01.03.2019
  Oznámenie o začatí správneho konania – Stovíčková .
  Správne konania
 • 12.02.2019
  Stavebné povolenie - „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA“ siete .
  Správne konania
 • 12.02.2019
  Stavebné povolenie - „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA“ bytové domy a OV .
  Správne konania
 • 05.12.2018
  Oznámenie o stavebnom konaní „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA“ .
  Správne konania
 • 05.12.2018
  Oznámenie o začatí stavebného konania: " Zmena účelu užívania priestoru Byt č. 6, 3.NP Kadnárova 84, 831 05 Bratislava, parcela č. 1514/11".
  Správne konania
 • 03.07.2018
  Stavebné povolenie LBG doprava
  Správne konania
 • 14.09.2016
  Oznámenia o začatí správneho konania – Polomová
  Správne konania