Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 14.01.2020
  Oznámenie o ukončení správneho konania – Valovičová Daša
  Správne konania
 • 08.01.2020
  „Technická infraštruktúra lokality Potočné“ Bratislava-Rača, terénne úpravy, oporné múry, plynovod, prípojky plynu a NN, osvetlenie
  Správne konania
 • 07.01.2020
  Kolaudačné rozhodnutie: "Komplexná obnova BD Hubeného 9 - 13, Bratislava"
  Správne konania
 • 07.01.2020
  Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku p.č. 513/50
  Správne konania
 • 19.03.2019
  Upovedomenie o podaní odvolania „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA“ - bytové domy A-C
  Správne konania
 • 19.03.2019
  Upovedomenie o podaní odvolania „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA“ - siete
  Správne konania
 • 12.02.2019
  Stavebné povolenie - „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA“ siete .
  Správne konania
 • 12.02.2019
  Stavebné povolenie - „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA“ bytové domy a OV .
  Správne konania
 • 05.12.2018
  Oznámenie o stavebnom konaní „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA“ .
  Správne konania
 • 05.12.2018
  Oznámenie o začatí stavebného konania: " Zmena účelu užívania priestoru Byt č. 6, 3.NP Kadnárova 84, 831 05 Bratislava, parcela č. 1514/11".
  Správne konania
 • 03.07.2018
  Stavebné povolenie LBG doprava
  Správne konania
 • 14.09.2016
  Oznámenia o začatí správneho konania – Polomová
  Správne konania