Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 13.09.2019
  Oznámenie o začatí správneho konania – Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike
  Správne konania
 • 13.09.2019
  Oznámenie o ukončení správneho konania – Mestská časť Bratislava-Vajnory
  Správne konania
 • 12.09.2019
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania: "Miestna komunikácia Stupavská ul. Bratislava" SO 01 Rozšírenie NN rozvodu.
  Správne konania
 • 09.09.2019
  Rozhodnutie o prerušení konania a výzva k doplneniu podania: "Obnova bytového domu" Karpatské námestie 9111/14,15,16 v Bratislave.
  Správne konania
 • 09.09.2019
  Oznámenie o začatí stavebného konania: "Továreň na čokoládu" - rekonštrukcia so zmenou užívania, na pozemkoch p.č. 513/22 a 513/63, k.ú. Rača.
  Správne konania
 • 04.09.2019
  Stupavská ul., Slovak Telekom, Rozhodnutie o umiestnení stavby telekomunikačnej infraštruktúry
  Správne konania
 • 04.09.2019
  Hubeného ulica, parkovisko, oznámenie o začatí územného konania
  Správne konania
 • 04.09.2019
  Rekonštrukcia a dostavba RD, Rostovská 27, stavebné konanie – upovedomenie o odvolaní a výzva na vyjadrenie
  Správne konania
 • 04.09.2019
  Oznámenie o ukončení správneho konania – Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava-Rača
  Správne konania
 • 19.03.2019
  Upovedomenie o podaní odvolania „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA“ - bytové domy A-C
  Správne konania
 • 19.03.2019
  Upovedomenie o podaní odvolania „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA“ - siete
  Správne konania
 • 12.02.2019
  Stavebné povolenie - „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA“ siete .
  Správne konania
 • 12.02.2019
  Stavebné povolenie - „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA“ bytové domy a OV .
  Správne konania
 • 05.12.2018
  Oznámenie o stavebnom konaní „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA“ .
  Správne konania
 • 05.12.2018
  Oznámenie o začatí stavebného konania: " Zmena účelu užívania priestoru Byt č. 6, 3.NP Kadnárova 84, 831 05 Bratislava, parcela č. 1514/11".
  Správne konania
 • 03.07.2018
  Stavebné povolenie LBG doprava
  Správne konania
 • 14.09.2016
  Oznámenia o začatí správneho konania – Polomová
  Správne konania