Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 19.06.2019
  Električková trať Detvianska - Záhumenice Rustaveliho ul. - oznámenie o začatí stavebného konania
  Správne konania
 • 18.06.2019
  Rozhodnutie Okresného úradu - Obytný súbor Malé Krasňany
  Správne konania
 • 18.06.2019
  Oznámenie o začatí správneho konania – Mestská časť Bratislava–Vajnory
  Správne konania
 • 12.06.2019
  Oznámenie termínu ŠSD, bytový dom, Vrakuňa, p.č. 1144
  Správne konania
 • 11.06.2019
  Skladovacia hala
  Správne konania
 • 10.06.2019
  Oznámenie o ukončení správneho konania – Stovíčková
  Správne konania
 • 19.03.2019
  Upovedomenie o podaní odvolania „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA“ - bytové domy A-C
  Správne konania
 • 19.03.2019
  Upovedomenie o podaní odvolania „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA“ - siete
  Správne konania
 • 12.02.2019
  Stavebné povolenie - „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA“ siete .
  Správne konania
 • 12.02.2019
  Stavebné povolenie - „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA“ bytové domy a OV .
  Správne konania
 • 05.12.2018
  Oznámenie o stavebnom konaní „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA“ .
  Správne konania
 • 05.12.2018
  Oznámenie o začatí stavebného konania: " Zmena účelu užívania priestoru Byt č. 6, 3.NP Kadnárova 84, 831 05 Bratislava, parcela č. 1514/11".
  Správne konania
 • 03.07.2018
  Stavebné povolenie LBG doprava
  Správne konania
 • 14.09.2016
  Oznámenia o začatí správneho konania – Polomová
  Správne konania