Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 31.03.2020
  Oznámenie o ukončení správneho konania – Miroslav Lubaj a Jana Lubajová
  Správne konania
 • 31.03.2020
  „Obnova bytového domu Tbiliská 27-29, Bratislava“, oznámenie o začatí stavebného konania
  Správne konania
 • 30.03.2020
  „Novostavba chaty“
  Správne konania
 • 26.03.2020
  Kolaudačné rozhodnutie „Vstavba do podkrovia, Cyprichová 76, Bratislava – zmena dokončenej stavby“
  Správne konania
 • 23.03.2020
  Oznámenie o ukončení správneho konania – JUDr. Radovan Kajaba, PhD. a MUDr. Jozef Kajaba, PhD., MPH
  Správne konania
 • 20.03.2020
  Oznámenie o začatí vodoprávneho konanie a nariadenie ústneho pojednávania spojené s miestnym zisťovaním. Stavebník –GRUNT a.s., v zastúpený spoločnosťou A.S.PROJEKT-ing.,s.r.o.
  Správne konania
 • 20.03.2020
  "Žabí majer - prístavba sklad", vsakovacie bloky, šachty, parkovacie státia
  Správne konania
 • 20.03.2020
  Oznámenie o začatí stavebného konania „Stavebné úpravy podkrovia na obytný priestor“ – zobytnenie podkrovia
  Správne konania
 • 20.03.2020
  Oprava chyby v písomnom vyhotovení oznámenia „Administratívne centrum REDING II., Račianska ul., Bratislava"
  Správne konania
 • 20.03.2020
  „Upovedomenie o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie“ – Rekonštrukcia a dostavba rodinného domu Rostovská ulica 27
  Správne konania
 • 20.03.2020
  Doposlanie situácie k rozhodnutiu č. 596/4144/2020/SU-RAA
  Správne konania
 • 11.03.2020
  Upovedomenie o predložení odvolania voči rozhodnutiu OÚ a výzva k vyjadreniu sa k podkladom podaného odvolania – dodatočné povolenie zlúčené s kolaudáciou stavby pre vodnú stavbu „Obytný súbor Zlaté Krídlo“
  Správne konania
 • 03.02.2020
  Doposlanie k územnému rozhodnutiu č.400/477/2020/SU-LU zo dňa 14.01.2020
  Správne konania
 • 23.01.2020
  Komplex polyfunkčných budov RENDEZ VOUS
  Správne konania
 • 23.01.2020
  Komplex polyfunkčných budov RENDEZ VOUS
  Správne konania
 • 19.03.2019
  Upovedomenie o podaní odvolania „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA“ - bytové domy A-C
  Správne konania
 • 19.03.2019
  Upovedomenie o podaní odvolania „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA“ - siete
  Správne konania
 • 12.02.2019
  Stavebné povolenie - „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA“ siete .
  Správne konania
 • 12.02.2019
  Stavebné povolenie - „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA“ bytové domy a OV .
  Správne konania
 • 05.12.2018
  Oznámenie o stavebnom konaní „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA“ .
  Správne konania
1 2 »