Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 02.08.2022
  Mimoriadne povolenie lovu na nepoľovnej ploche
  Oznamy / Výzvy
 • 29.07.2022
  Zrušenie trvalého pobytu : Krajčík Vladislav
  Oznamy / Výzvy
 • 25.07.2022
  Zrušenie trvalého pobytu : Štvrtecká Emília
  Oznamy / Výzvy
 • 25.07.2022
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti : Karásek Ľubomír
  Oznamy / Výzvy
 • 25.07.2022
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti : Fialová Veronika
  Oznamy / Výzvy
 • 20.07.2022
  OZNÁMENIE o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022
  Oznamy / Výzvy
 • 20.06.2022
  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
  Oznamy / Výzvy
 • 10.06.2022
  Návrh záverečného účtu MČ BA - Rača za rok 2021
  Oznamy / Výzvy
 • 10.06.2022
  Plnenie programového rozpočtu 2021
  Oznamy / Výzvy
 • 04.05.2022
  Oznámenie o vyhradení miest v prírodnej rezervácii Vydrica a v jej ochrannom pásme (zoznam platný od 22. apríla 2022)
  Oznamy / Výzvy
 • 04.02.2022
  Oznámenie o vyhradení miest v prírodnej rezervácii Vydrica a v jej ochrannom pásme
  Oznamy / Výzvy
 • 26.11.2021
  Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe dňa 26.11.2021
  Oznamy / Výzvy
 • 22.11.2021
  Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2022
  Oznamy / Výzvy
 • 09.11.2021
  Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Hubeného ul.
  Oznamy / Výzvy
 • 08.10.2021
  Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe dňa 25.10.2021
  Oznamy / Výzvy
 • 09.06.2021
  Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2021
  Oznamy / Výzvy
 • 31.03.2021
  VZN č. 1-2021, kt. sa mení VZN č. 13-2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariad.
  Oznamy / Výzvy
1 2 3 »