Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 01.04.2020
  VZN č. 3-2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov
  Oznamy / Výzvy
 • 01.04.2020
  VZN č. 2-2020 o určení školských obvodov
  Oznamy / Výzvy
 • 12.03.2020
  Zverejnenie_Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1_2017 o miestnom poplatku za rozvoj
  Oznamy / Výzvy
 • 12.03.2020
  Zverejnenie_Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN 6_2012 o miestnych daniach v znení 2_2018 a 4_2019
  Oznamy / Výzvy
 • 12.03.2020
  Zverejnenie_Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2_2011 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov
  Oznamy / Výzvy
 • 12.03.2020
  Zverejnenie_Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Rača
  Oznamy / Výzvy
 • 12.03.2020
  Oznámenie o dobrovoľnej dražbe-Rodinný dom s.č.6589
  Oznamy / Výzvy
 • 27.02.2020
  Oznam o betonáži v predĺženom čase dňa 27.02.2020 - Rínok Rača
  Oznamy / Výzvy
 • 26.02.2020
  Oznam o betonáži v predĺženom čase dňa 26.02.2020 - Rínok Rača
  Oznamy / Výzvy
 • 10.02.2020
  Vyzva na odstranenie motoroveho vozidla Toyota Avensis v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Oznamy / Výzvy
 • 10.02.2020
  Výzva na odstránenie motorového vozidla Chrysler Voyager v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Oznamy / Výzvy
 • 10.02.2020
  Výzva na odstránenie motorového vozidla Seat Leon v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Oznamy / Výzvy
 • 24.01.2020
  Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Rača o nájme bytov
  Oznamy / Výzvy
 • 25.11.2019
  Oznam o betonáži - Obytný súbor Rínok Rača, Kubačova ul.
  Oznamy / Výzvy
 • 08.11.2019
  Dobrovoľná zbierka na vyhotovenie repliky historickej zástavy pre DHZO
  Oznamy / Výzvy
 • 22.07.2019
  Vyhlásenie verejného opisu veci – zbraň
  Oznamy / Výzvy
 • 24.06.2019
  Oznámenie o zmene strategického dokumentu: „Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky 06“
  Oznamy / Výzvy
 • 23.05.2019
  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
  Oznamy / Výzvy
 • 01.03.2019
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - Škoda120L biela BA-073 HV.
  Oznamy / Výzvy
 • 01.03.2019
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - biela Škoda BA-379 IV.
  Oznamy / Výzvy
1 2 3 »