Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 24.06.2019
  Zrušenie trvalého pobytu – Buček Ladislav
  Oznamy / Výzvy
 • 24.06.2019
  Oznámenie o zmene strategického dokumentu: „Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky 06“
  Oznamy / Výzvy
 • 28.05.2019
  Výzva na odstránenie motorového vozidla držiteľovi – Mercedes Benz, strieborná metalíza svetlá EČ: BA – 541 LT
  Oznamy / Výzvy
 • 28.05.2019
  Výzva na odstránenie motorového vozidla držiteľovi – Toyota, farba červená EČ: BL – 803 TB
  Oznamy / Výzvy
 • 28.05.2019
  Výzva na odstránenie motorového vozidla držiteľovi – Škoda Felícia , červená metalíza EČ: BA – 539 BN
  Oznamy / Výzvy
 • 27.05.2019
  Výzva na odstránenie motorového vozidla držiteľovi – Škoda Felícia , farba červená EČ: BL – 558 LO.
  Oznamy / Výzvy
 • 23.05.2019
  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
  Oznamy / Výzvy
 • 17.05.2019
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi – Renault Megane , modrá metalíza bez EČ
  Oznamy / Výzvy
 • 17.05.2019
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi – Seat Inca červenej farby bez EČ
  Oznamy / Výzvy
 • 30.04.2019
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - Ford Taunus červenej farby, bez evidenčného čísla
  Oznamy / Výzvy
 • 30.04.2019
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - Suzuki SWIFT GLS červenej farby, bez evidenčného čísla
  Oznamy / Výzvy
 • 30.04.2019
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - Suzuki Ignis modrá metalíza, bez evidenčného čísla
  Oznamy / Výzvy
 • 30.04.2019
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - Opel Astra Classic striebornej farby, bez evidenčného čísla
  Oznamy / Výzvy
 • 29.04.2019
  Vyhlásenie verejného opisu veci – finančná hotovosť
  Oznamy / Výzvy
 • 01.03.2019
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - Škoda120L biela BA-073 HV.
  Oznamy / Výzvy
 • 01.03.2019
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - biela Škoda BA-379 IV.
  Oznamy / Výzvy
 • 18.01.2019
  Návrh všeobecné záväzného nariadenia MČ Bratislava-Rača, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23. mája 2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby
  Oznamy / Výzvy
 • 18.01.2019
  Návrh VZN o platení úhrad za poskytované soc. služby
  Oznamy / Výzvy
 • 09.01.2019
  Výzva Západoslovenská distribučná, a.s. - orez a výrub drevín .
  Oznamy / Výzvy
 • 10.12.2018
  Výyzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - Renault Clio BL-146 ML .
  Oznamy / Výzvy
1 2 3 »