Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 24.11.2022
  Západoslovenská distribučná, a.s. – Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy
  Oznamy / Výzvy
 • 23.11.2022
  Zadanie na spracovanie UŠ Zóny 4, Rača, Bratislava
  Oznamy / Výzvy
 • 23.11.2022
  Verejná vyhláška Návrh zadania Urbanistickej štúdie Zóny 4, Rača, Bratislava
  Oznamy / Výzvy
 • 23.11.2022
  Zadanie na spracovanie UŠ Zóny 3, Rača, Bratislava
  Oznamy / Výzvy
 • 23.11.2022
  Verejná vyhláška Návrh zadania Urbanistickej štúdie Zóny 3, Rača, Bratislava
  Oznamy / Výzvy
 • 23.11.2022
  Zadanie na spracovanie UŠ Zóny 2, Rača, Bratislava
  Oznamy / Výzvy
 • 23.11.2022
  Verejná vyhláška Návrh zadania Urbanistickej štúdie Zóny 2, Rača, Bratislava
  Oznamy / Výzvy
 • 23.11.2022
  Zadanie na spracovanie UŠ Zóny 1, Rača, Bratislava
  Oznamy / Výzvy
 • 23.11.2022
  Verejná vyhláška Návrh zadania Urbanistickej štúdie Zóny 1, Rača, Bratislava
  Oznamy / Výzvy
 • 22.11.2022
  Davies s.r.o. – Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov v ochrannom pásme VN/VVN vedení – verejná vyhláška
  Oznamy / Výzvy
 • 22.11.2022
  Zmeny a doplnky č.2 Územný plán regiónu BSK
  Oznamy / Výzvy
 • 15.11.2022
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti : Borovičková Monika
  Oznamy / Výzvy
 • 11.11.2022
  Oznam o uložení zásielky, Kavchok Vasyl
  Oznamy / Výzvy
 • 19.09.2022
  Zverejnenie verej. vyhlášky Poľnohospodárske družstvo Vajnory - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíre Vajnory dňa 11.10.2022
  Oznamy / Výzvy
 • 23.08.2022
  Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na Cyprichovej ul. č. 1,3.
  Oznamy / Výzvy
 • 20.07.2022
  OZNÁMENIE o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022
  Oznamy / Výzvy
 • 10.06.2022
  Návrh záverečného účtu MČ BA - Rača za rok 2021
  Oznamy / Výzvy
 • 10.06.2022
  Plnenie programového rozpočtu 2021
  Oznamy / Výzvy
1 2 3 4 »