Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 18.01.2019
  F Návrh rozpočtu MČ BA-Rača na r. 2019 a obd. 2020-21-Progr. rozpočet
  Oznamy / Výzvy
 • 18.01.2019
  E Návrh rozpočtu MČ BA-Rača na r. 2019-bod 10
  Oznamy / Výzvy
 • 18.01.2019
  D Návrh rozpočtu MČ BA-Rača na r. 2019 a obd. 2020-21-bod 9
  Oznamy / Výzvy
 • 18.01.2019
  C Návrh rozpočtu MČ BA-Rača na r. 2019 a obd. 2020-21-bod 9
  Oznamy / Výzvy
 • 18.01.2019
  B Návrh rozpočtu MČ BA-Rača na r. 2019 a obd. 2020-21-text. časť
  Oznamy / Výzvy
 • 18.01.2019
  A Návrh rozpočtu MČ BA-Rača na r. 2019 a obd. 2020-21-zverejnenie
  Oznamy / Výzvy
 • 18.01.2019
  Návrh všeobecné záväzného nariadenia MČ Bratislava-Rača, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23. mája 2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby
  Oznamy / Výzvy
 • 18.01.2019
  Návrh VZN o platení úhrad za poskytované soc. služby
  Oznamy / Výzvy
 • 09.01.2019
  Verejný opis veci – 1 ks kufrík s obsahom – pištoľ, náboje .
  Oznamy / Výzvy
 • 09.01.2019
  Výzva Západoslovenská distribučná, a.s. - orez a výrub drevín .
  Oznamy / Výzvy
 • 07.01.2019
  Verejný opis veci – zbraň .
  Oznamy / Výzvy
 • 07.01.2019
  Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD 409/2018 .
  Oznamy / Výzvy
 • 10.12.2018
  Výyzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - Renault Clio BL-146 ML .
  Oznamy / Výzvy
 • 10.12.2018
  Výyzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - Opel Astra LV860DH.
  Oznamy / Výzvy
 • 06.12.2018
  „Oznam pre chovateľov“ + príloha „Registrácia chovu“ .
  Oznamy / Výzvy
 • 23.11.2018
  Verejná vyhláška : Rozhodnutie č. OÚ-BA-OSZP3-2018/13244-2/MEN - vozidlo Opel Astra .
  Oznamy / Výzvy
 • 08.10.2018
  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
  Oznamy / Výzvy
 • 27.08.2018
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - Volkswagen Passat, Sadmelijská
  Oznamy / Výzvy
 • 15.08.2018
  Výyzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - škoda octavia, Sadmelijska ulica
  Oznamy / Výzvy
 • 15.08.2018
  Výyzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - Mazda 626, Cyprichova ulica.
  Oznamy / Výzvy
1 2 3 »