Verejné obchodné súťaže


Názov Dátum Platnosť
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v DS na Dopravnej ul. 07.02.2018 Neaktuálne
Obchodná verejná súťaž na odpredaj kolesového traktora Zetor 5211 15.01.2018 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v DS na Dopravnej ul. 08.01.2018 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Hubeného ul. 08.01.2018 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v KS na Žarnovickej ul. 08.01.2018 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Tbiliskej ul. 08.01.2018 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Tbiliskej ul. 03.11.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v KS na Žarnovickej ul. 03.11.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v DS na Dopravnej ul. 03.11.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Hubeného ul. 03.11.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v KS na Žarnovickej ul. 06.10.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Dopravnej ul. 06.10.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Tbiliskej ul. 06.10.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Hubeného ul. 06.10.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na Černockého 5A 07.09.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v KS na Žarnovickej ul. 07.09.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Hubeného ul. 07.09.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Tbiliskej ul. 07.09.2017 Neaktuálne
Verejná anonymná ideová architektonická súťaž „Revitalizácia Nemeckého kultúrneho domu v Rači 31.08.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov parc.č. 19060/11 ,17,18 v k.ú.Rača v lokalite Pekná cesta. 09.08.2017 Neaktuálne
« 1 2 3 4 5 6 »