Verejné obchodné súťaže


Názov Dátum Platnosť
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Hubeného ul. 07.09.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v KS na Žarnovickej ul. 07.09.2017 Neaktuálne
Verejná anonymná ideová architektonická súťaž „Revitalizácia Nemeckého kultúrneho domu v Rači 31.08.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov parc.č. 19060/11 ,17,18 v k.ú.Rača v lokalite Pekná cesta. 09.08.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Tbiliskej ul. 06.07.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v KS na Žarnovickej ul. 06.07.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Hubeného ul. 06.07.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Hubeného ul. 07.06.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Tbiliskej ul. 07.06.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v KS na Žarnovickej ul. 07.06.2017 Neaktuálne
VOS Tbiliská 28.04.2017 Neaktuálne
VOS Žarnovická 28.04.2017 Neaktuálne
VOS Hubeného 28.04.2017 Neaktuálne
Podmienky VOS na nájom nebytových priestorov v ZS Tbiliská 21.04.2017 Neaktuálne
Podmienky VOS na nájom nebytových priestorov v ZS na Hubeného ulici 21.04.2017 Neaktuálne
Podmienky VOS na nájom nebytových priestorov v KS na Žarnovickej ulici 21.04.2017 Neaktuálne
Prenájiom nebytových priestorov Hečkova 01.03.2017 Neaktuálne
Prenajom nebytovych priestorov nám. A. Hlinku 01.03.2017 Neaktuálne
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Hubeného ul.2, Bratiskava - Rača . 01.02.2017 Neaktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na predaj hnuteľného majetku – osobné motorové vozidlo. 16.11.2016 Neaktuálne
« 1 2 3 4 5 »